Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój.


owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój
matka teresa z kalkutyowocemciszyjestmodlitwamodlitwywiarawiarymiłośćmiłościsłużbasłużbypokójowocem ciszyciszy jestjest modlitwaowocem modlitwymodlitwy jestjest wiaraowocem wiarywiary jestjest miłośćowocem miłościmiłości jestjest służbaowocem służbysłużby jestjest pokójowocem ciszy jestciszy jest modlitwaowocem modlitwy jestmodlitwy jest wiaraowocem wiary jestwiary jest miłośćowocem miłości jestmiłości jest służbaowocem służby jestsłużby jest pokójowocem ciszy jest modlitwaowocem modlitwy jest wiaraowocem wiary jest miłośćowocem miłości jest służbaowocem służby jest pokój

Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój!Życie jest ciągłą walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa.Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa.Potężna jest miłość matki; gdyś uczynił coś złego, nie potrafi cię nienawidzić, bo jesteś owocem jej łona.Ustalenie się pięknego języka jest owocem refleksji nader finezyjnych, dowcipnych, oraz smaku najczystszego.By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli.