Owszem, masz żonę Ksantypę, ale ty nie jesteś przez to Sokratesem.


owszem-masz-żonę-ksantypę-ale-ty-nie-jesteś-przez-to-sokratesem
janina ipohorskaowszemmaszżonęksantypęaletyniejesteśprzeztosokratesemmasz żonężonę ksantypęale tyty nienie jesteśjesteś przezmasz żonę ksantypęale ty niety nie jesteśnie jesteś przezprzez to sokratesemale ty nie jesteśty nie jesteś przezjesteś przez to sokratesemale ty nie jesteś przeznie jesteś przez to sokratesem

Nie każdy, kto ma swoją Ksantypę, musi być koniecznie Sokratesem.Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy.Masz szczęście - jesteś człowiekiem. Róża jest piękna, ale nie wie dlaczego i dla kogo.Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa jesteś bogaty.Skoro masz złą żonę, nie zmieniaj jej, bo dostaniesz jeszcze gorszą.