Owszem, można sobie wybierać drogę, ale nie ludzi, których się na niej spotyka.


owszem-można-sobie-wybierać-drogę-ale-nie-ludzi-których-ę-na-niej-spotyka
anonimowszemmożnasobiewybieraćdrogęalenieludziktórychsięnaniejspotykamożna sobiesobie wybieraćwybierać drogęale nienie ludziktórych sięsię nana niejniej spotykamożna sobie wybieraćsobie wybierać drogęale nie ludziktórych się nasię na niejna niej spotykamożna sobie wybierać drogęktórych się na niejsię na niej spotykaktórych się na niej spotyka

Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając.Cudowne zjawiska są wspaniałymi wydarzeniami. Powstają przy udziale ukrytych praw natury, których istnienia nie uświadamia sobie większość ludzi. Cuda nie są odstępstwami od natury, ale właśnie opierają się na nich.Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności.Niewielu ludzi zdobywa się na to, aby docenić drugiego człowieka - jego wysiłek, pracę, zalety charakteru, itp. Zamiast tego jest mnóstwo narzekania, obgadywania, itp. Dla mnie ważny jest drugi człowiek. Bardzo lubię ludzi - przebywać z nimi, pracować, spędzać wolny czas. Ludzie, których spotyka w życiu wiele wnoszą do mojego życia; wiele się od nich uczę.Gdy człowieka, któremu wiodło się dobrze, spotyka niepowodzenie lub nieszczęście, zagłębia się on w sobie, wzmaga wymogi własnego sumienia, wymierza sobie karę i pokutę.Odnajdziesz swoją drogę w