Oziębłość nie wyk­lucza zazdrości.


oziębłość-nie wyk­lucza-zazdroś
aleksander dumasoziębłośćnie wyk­luczazazdrościoziębłość nie wyk­luczanie wyk­lucza zazdrościoziębłość nie wyk­lucza zazdrości

przy­pad­ko­wość wyk­lucza przyczynę i skutek  -one drop for all
przy­pad­ko­wość-wyk­lucza-przyczynę-i skutek 
Odrębność płci wyk­lucza przy­jaźń między mężczyzną a kobietą. -Kazimierz Chyła
odrębność-pł-wyk­lucza-przy­jaźń-między-mężczyzną-a kobietą
Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że 
piękna-ko­bieta-może-mieć-za przy­jaciela-brzyd­kiego-mężczyznę-tyl­ko-dopóki-pod­sy­ca-w nim-is­kierkę-nadziei-że coś-z te­go