Oziębłość nie wyk­lucza zazdrości.


oziębłość-nie wyk­lucza-zazdroś
aleksander dumasoziębłośćnie wyk­luczazazdrościoziębłość nie wyk­luczanie wyk­lucza zazdrościoziębłość nie wyk­lucza zazdrości

Oziębłość nie wyklucza zazdrości.Sza­leństwo nie wyk­lucza głupoty.przy­pad­ko­wość wyk­lucza przyczynę i skutek Odrębność płci wyk­lucza przy­jaźń między mężczyzną a kobietą.Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że Życie można porównać do wo­dos­pa­du, np. ta­ki Niaga­ra, można podzi­wiać z jed­nej stro­ny, lub poczuć je­go żywioł z dru­giej, co nie wyk­lucza obu. Różni­ce są przy źródle.