Oziębłość nie wyklucza zazdrości.


oziębłość-nie-wyklucza-zazdroś
aleksander dumasoziębłośćniewykluczazazdrościoziębłość nienie wykluczawyklucza zazdrościoziębłość nie wykluczanie wyklucza zazdrościoziębłość nie wyklucza zazdrości

Oziębłość nie wyk­lucza zazdrości.Szaleństwo nie wyklucza głupoty.Nadużycie nie wyklucza używania prawa.Rozumienie wyklucza nienawiść.Wysublimowana sztuka wyklucza lubieżność.Gra­nica nie po­win­na dzielić, a łączyć to, co po­zor­nie się wyklucza.