Pół prawdy to małe kłamstwo.


pół-prawdy-to-łe-kłamstwo
horacy safrinpółprawdytomałekłamstwopół prawdymałe kłamstwoprawdy to małepół prawdy to małeprawdy to małe kłamstwopół prawdy to małe kłamstwo

Pół praw­dy to całe kłamstwo.Kłamstwo zdąży obiec pół świata, zanim prawda włoży buty.Każde kłamstwo ma kompleks prawdy.Kłamstwo jest jak królik - rodzi małe kłamstewka w nieskończoność.Jest tak małomówny, że mówi tylko pół prawdy.Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy.