Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami.


póki-jesteśmy-młodzi-wszystko-jest-przed-nami
juliusz słowackipókijesteśmymłodziwszystkojestprzednamipóki jesteśmyjesteśmy młodziwszystko jestjest przedprzed namipóki jesteśmy młodziwszystko jest przedjest przed namiwszystko jest przed nami

Póki jes­teśmy młodzi, wszys­tko jest przed nami.Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.Zawsze, ilekroć kieruje nami chęć, by wszystko na siłę poprawiać i ulepszać, niemal z definicji skazani jesteśmy na przegraną.Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień.Czas jest poza nami i przed nami, przy nas go nie ma.To nieszczęście, że tak mały odstęp dzieli czas, gdy jesteśmy młodzi, od czasu, gdy jesteśmy zbyt starzy.