Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym.


póki-my-żyjemy-śmierć-jest-niczym-jak-śmierć-przyjdzie-to-znów-my-będziem-niczym
alojzy Żółkowskipókimyżyjemyśmierćjestniczymjakprzyjdzietoznówbędziemniczympóki mymy żyjemyżyjemy śmierćśmierć jestjest niczymjak śmierćśmierć przyjdzieznów mymy będziembędziem niczympóki my żyjemymy żyjemy śmierćżyjemy śmierć jestśmierć jest niczymjak śmierć przyjdzieznów my będziemmy będziem niczympóki my żyjemy śmierćmy żyjemy śmierć jestżyjemy śmierć jest niczymznów my będziem niczympóki my żyjemy śmierć jestmy żyjemy śmierć jest niczym

Śmierć jest niczym, jeżeli jej nie towarzyszy długi orszak wrzodów i apteki.Niczym się nie różni śmierć od życia.Niczym się nie różni śmierć od życia.Ta­les ma­wiał, że śmierć niczym nie różni się od życia. Dlacze­go więc - po­wie­dział ktoś - nie umierasz? Właśnie dla­tego - od­parł - że śmierć nie różni się od życia.Największe zło, śmierć, nie dotyka nas ani trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, nie ma nas.Zło najstraszliwsze, śmierć, nie dotyka nas wcale, bo póki my jesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, nie ma nas.