Pękło cne serce. Dobranoc, mój książę.


pękło-cne-serce-dobranoc-mój-książę
william shakespearepękłocnesercedobranocmójksiążępękło cnecne sercemój książępękło cne serce

Dobrze, że człowiek nie może iść za własnym pogrzebem, bo by mu serce z żalu pękło. -Jean Rigaux
dobrze-że-człowiek-nie-może-iść-za-własnym-pogrzebem-bo-by-mu-serce-z-żalu-pękło
kocham Two­je czułe słowa, które głaszczą mo­je ser­ce na dobranoc  -vona
kocham-two­-czułe-słowa-które-głaszczą-mo­-ser­-na dobranoc 
Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing
bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli