Płynąc z prądem wo­da nam przewodzi.


płynąc-z prądem-wo­da-nam-przewodzi
kapitanpłynącz prądemwo­danamprzewodzipłynąc z prądemz prądem wo­dawo­da namnam przewodzipłynąc z prądem wo­daz prądem wo­da namwo­da nam przewodzipłynąc z prądem wo­da namz prądem wo­da nam przewodzipłynąc z prądem wo­da nam przewodzi

Zaw­sze jes­teśmy po­nad czasem Każdy od­dech, każdy gest jak słod­ka ekstaza. Bez zmar­twień, bez planów Płynąć z prądem życia z zam­knięty­mi oczyma. Nie in­te­resując się ludzką opinią Wyk­rzyczeć uczu­cia, niech niesie je wiatr. Zmącić rzeczywistość Nie poz­wa­lając przepływać marze­niom przez palce. Kochać i być kochanym Prze­mie­rzać to życie, być zaw­sze razem.Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana.Z wielu po­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądem umysłowym.Płynie się zaw­sze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie.Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać.By dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd.