Pa­mięć, to bar­dzo dziw­ne si­to: zat­rzy­muje wszys­tko dob­re o nas, a wszys­tko złe o innych.


pa­mięć-to bar­dzo-dziw­ne-­to-zat­rzy­muje-wszys­tko-dob­re-o nas-a wszys­tko-złe-o innych
wiesław brudzińskipa­mięćto bar­dzodziw­nesi­tozat­rzy­mujewszys­tkodob­reo nasa wszys­tkozłeo innychto bar­dzo dziw­nedziw­ne si­tozat­rzy­muje wszys­tkowszys­tko dob­redob­re o nasa wszys­tko złezłe o innychto bar­dzo dziw­ne si­tozat­rzy­muje wszys­tko dob­rewszys­tko dob­re o nasa wszys­tko złe o innychzat­rzy­muje wszys­tko dob­re o nas

Codzienną pracą twoją możesz wszys­tko dob­re na tym świecie zep­suć i wszys­tko złe naprawić. -Maria Dąbrowska
codzienną-pracą-twoją-możesz-wszys­tko-dob­re-na tym-świecie-zep­suć-i wszys­tko-złe-naprawić
Wszys­tko zno­si, wszys­tkiemu wie­rzy, we wszys­tkim pokłada nadzieję, wszys­tko przet­rzy­ma. Miłość nig­dy nie ustaje. -św. Paweł z Tarsu
wszys­tko-zno­-wszys­tkiemu-wie­rzy-we wszys­tkim-pokłada-nadzieję-wszys­tko-przet­rzy­-miłość nig­dy-nie ustaje
Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszys­tko może, są zdol­ni wszys­tko zro­bić, by go mieć. -Alighieri Dante
ci-którzy-sądzą-że pieniądz-wszys­tko-może-są zdol­-wszys­tko-zro­bić-by go mieć