pa­nu-bo­gu-tyl­ko-człowiek ę-nie udał-~pa­weł-rychlica 
rychcikpa­nubo­gutyl­koczłowiek sięnie udał~pa­wełrychlica pa­nu bo­gubo­gu tyl­kotyl­ko człowiek się~pa­weł rychlica pa­nu bo­gu tyl­kobo­gu tyl­ko człowiek siępa­nu bo­gu tyl­ko człowiek się