Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem.


państwo-stanowi-pierwszą-ideologiczną-władzę-nad-człowiekiem
fryderyk engelspaństwostanowipierwsząideologicznąwładzęnadczłowiekiempaństwo stanowistanowi pierwsząpierwszą ideologicznąideologiczną władzęwładzę nadnad człowiekiempaństwo stanowi pierwsząstanowi pierwszą ideologicznąpierwszą ideologiczną władzęideologiczną władzę nadwładzę nad człowiekiempaństwo stanowi pierwszą ideologicznąstanowi pierwszą ideologiczną władzępierwszą ideologiczną władzę nadideologiczną władzę nad człowiekiempaństwo stanowi pierwszą ideologiczną władzęstanowi pierwszą ideologiczną władzę nadpierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem

Lider to nie jest osoba , która ma władzę nad innymi. Lider to osoba, która sprawia że inni odzyskują władzę nad sobą.Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata.Rzadko kto walczy o władzę nad sobą.Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością.Kobietę ubóstwiamy za to, że sprawuje władzę nad naszym marzeniem o ideale.Nie ma nic bardziej niebezpiecznego od biernego sąsiedztwa z dobrym człowiekiem, ponieważ stanowi ono najlepszą atmosferę dla rozwoju egoizmu.