Państwo to ja.


państwo-to-ja
ludwik xivpaństwotojapaństwo to ja

Stając się w końcu faktycznie reprezentantem całego społeczeństwa, państwo czyni samo siebie zbytecznym (...). Państwo nie zostaje „zniesioneNie chce­my ta­kiego społeczeństwa, w którym państwo od­po­wiada za wszys­tko, a nikt nie od­po­wiada za państwo.To nie nasza biurokracja jest za duża na nasze państwo, tylko nasze państwo jest za małe na naszą biurokrację.Ko­lej to państwo w Poezji. in­sp. marka Zepsute państwo mnoży ustawy.Znieprawiona monarchia to nie państwo - to dwór.