Palec tylko pokazuje, wskazywać - jedynie dłoń potrafi.


palec-tylko-pokazuje-wskazywać-jedynie-dłoń-potrafi
władysław grzeszczykpalectylkopokazujewskazywaćjedyniedłońpotrafipalec tylkotylko pokazujewskazywaćjedyniejedynie dłońdłoń potrafipalec tylko pokazujejedynie dłońjedynie dłoń potrafijedynie dłoń potrafi

Statystyka jest jak kostium bikini: pokazuje wiele, ale nie pokazuje najważniejszego.Ich czas zbawienny Wyb­ra­li los- obok są A dłoń trzy­ma dłoń K.A.Sz. 14.11.2015r.Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy.Tylko miłość potrafi zatrzymać czas.Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.