Pamięć to pokarm dla wyobraźni.


pamięć-to-pokarm-dla-wyobraź
amy tanpamięćtopokarmdlawyobraźnipokarm dladla wyobraźnipamięć to pokarmpokarm dla wyobraźnipamięć to pokarm dlapamięć to pokarm dla wyobraźni

Nauka to pokarm dla rozumu.Zrobiłem to, powiada moja pamięć. Nie mogłem zrobić tego - powiada moja duma i jest nieubłagana. W końcu - pamięć ulega.Rzeczy­wis­tość to idea stworzo­na dla ludzi poz­ba­wionych wyobraźni.Eucharystia: Najskuteczniejszy pokarm powołania.Ci, którzy tylko raz w życiu kochają, to naprawdę bardzo płytcy ludzie. To, co nazywają wiernością i przywiązaniem, wynika albo z tępoty przyzwyczajenia, albo z braku wyobraźni. Wierność jest dla życia uczuciowego tym, czym konsekwencja dla życia umysłowego - po prostu przyznaniem się do niepowodzenia.To, co robimy na płótnie, jest tylko wehikułem dla wyobraźni, obraz powinien wprowadzić ją w ruch. Tak jest w dobrym malarstwie.