Pamiętaj, że każda rzecz warta zrobienia zajmie ci więcej czasu niż myślisz.


pamiętaj-że-każda-rzecz-warta-zrobienia-zajmie-więcej-czasu-ż-myślisz
michel quoistpamiętajżekażdarzeczwartazrobieniazajmiewięcejczasuniżmyśliszże każdakażda rzeczrzecz wartawarta zrobieniazrobienia zajmiezajmie cici więcejwięcej czasuczasu niżniż myśliszże każda rzeczkażda rzecz wartarzecz warta zrobieniawarta zrobienia zajmiezrobienia zajmie cizajmie ci więcejci więcej czasuwięcej czasu niżczasu niż myśliszże każda rzecz wartakażda rzecz warta zrobieniarzecz warta zrobienia zajmiewarta zrobienia zajmie cizrobienia zajmie ci więcejzajmie ci więcej czasuci więcej czasu niżwięcej czasu niż myśliszże każda rzecz warta zrobieniakażda rzecz warta zrobienia zajmierzecz warta zrobienia zajmie ciwarta zrobienia zajmie ci więcejzrobienia zajmie ci więcej czasuzajmie ci więcej czasu niżci więcej czasu niż myślisz

Każda rzecz ma więcej niż jedną po­wie­rzchnię i wiele świateł i cieni. -Michel Eyquem de Montaigne
każda-rzecz- więcej-ż-jedną-po­wie­rzchnię-i wiele-świateł-i cieni
W życiu jest coś więcej do zrobienia, niż tylko zwiększyć jego tempo. -Mahatma Gandhi
w-życiu-jest-coś-więcej-do-zrobienia-ż-tylko-zwiększyć-jego-tempo
Pamiętaj, co masz do zrobienia, i zapomnij, czego już dokonałeś -Marie von Ebner-Eschenbach
pamiętaj-co-masz-do-zrobienia-i-zapomnij-czego-już-dokonałeś
Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. -George Herbert
dobra-matka-jest-więcej-warta-ż-stu-nauczycieli
Praca natychmiastowa, nawet zła, warta jest więcej niż marzycielstwo. -Charles Baudelaire
praca-natychmiastowa-nawet-zła-warta-jest-więcej-ż-marzycielstwo