Pamiętaj, że minuta gniewu odbiera ci sześćdziesiąt sekund szczęścia.


pamiętaj-że-minuta-gniewu-odbiera-sześćdziesiąt-sekund-szczęścia
h. jackson brownpamiętajżeminutagniewuodbierasześćdziesiątsekundszczęściaże minutaminuta gniewugniewu odbieraodbiera cici sześćdziesiątsześćdziesiąt sekundsekund szczęściaże minuta gniewuminuta gniewu odbieragniewu odbiera ciodbiera ci sześćdziesiątci sześćdziesiąt sekundsześćdziesiąt sekund szczęściaże minuta gniewu odbieraminuta gniewu odbiera cigniewu odbiera ci sześćdziesiątodbiera ci sześćdziesiąt sekundci sześćdziesiąt sekund szczęściaże minuta gniewu odbiera ciminuta gniewu odbiera ci sześćdziesiątgniewu odbiera ci sześćdziesiąt sekundodbiera ci sześćdziesiąt sekund szczęścia

Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy.Miłość jest dzieckiem wieczności. Odbiera wspomnienia o początku i odbiera strach przed końcem.Zarabiając na chleb pamiętaj o podzieleniu się kromką z tymi, którzy mają mniej szczęścia.. . . jest we mnie miłość. . . cale mnóstwo. . . ale jest i gniew. . . nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedział ile gniewu. . . daj mi miłość, albo nie będę dłużej tłumił tego gniewu. . .`Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund.Życie jest po prostu złym kwadransem złożonym z uroczych sekund.