Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.


pamiętaj-że-najpiękniejsze-chwile-w-życiu-często-przychodzą-niezapowiedziane
h. jackson brownpamiętajżenajpiękniejszechwileżyciuczęstoprzychodząniezapowiedzianeże najpiękniejszenajpiękniejsze chwilechwile ww życiużyciu częstoczęsto przychodząprzychodzą niezapowiedzianeże najpiękniejsze chwilenajpiękniejsze chwile wchwile w życiuw życiu częstożyciu często przychodzączęsto przychodzą niezapowiedzianeże najpiękniejsze chwile wnajpiękniejsze chwile w życiuchwile w życiu częstow życiu często przychodzążyciu często przychodzą niezapowiedzianeże najpiękniejsze chwile w życiunajpiękniejsze chwile w życiu częstochwile w życiu często przychodząw życiu często przychodzą niezapowiedziane

Tak prawdę mówiąc najpiękniejsze w życiu człowieka są właśnie chwile, kiedy wcale o duszy nie myśli. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
tak-prawdę-mówiąc-najpiękniejsze-w-życiu-człowieka-są-właśnie-chwile-kiedy-wcale-o-duszy-nie-myśli
Za­pamiętaj mnie ja­ko chwilę dnia...- tę najlepszą... -opuszczona
za­pamiętaj-mnie-ja­ko-chwilę-dnia-tę najlepszą
Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością. -Augustyn Św
pamiętaj-o-tym-że-twoje-swobodne-i-wolne-od-zajęć-chwile-obciążone-są-największymi-zadaniami-i-odpowiedzialnośą
Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy. -Paulo Coelho
pamiętaj-że-wszystko-jest-jednym-pamiętaj-o-języku-znaków-ale-nade-wszystko-pamiętaj-że-musisz-iść-do-kresu-swojej-własnej-legendy
Niektóre rzeczy w życiu przychodzą łat­wo, by do in­nych dojść z trudem. -LiaMort
niektóre-rzeczy-w życiu-przychodzą-łat­wo-by do in­nych-dojść-z trudem
To, co w snach jest najpiękniejsze, to niewiarygodne spotkanie ludzi i rzeczy, które w normalnym życiu nigdy by się nie spotkały. -Milan Kundera
to-co-w-snach-jest-najpiękniejsze-to-niewiarygodne-spotkanie-ludzi-i-rzeczy-które-w-normalnym-życiu-nigdy-by-ę-nie-spotkały