Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.


pamiętaj-że-najpiękniejsze-chwile-w-życiu-często-przychodzą-niezapowiedziane
h. jackson brownpamiętajżenajpiękniejszechwileżyciuczęstoprzychodząniezapowiedzianeże najpiękniejszenajpiękniejsze chwilechwile ww życiużyciu częstoczęsto przychodząprzychodzą niezapowiedzianeże najpiękniejsze chwilenajpiękniejsze chwile wchwile w życiuw życiu częstożyciu często przychodzączęsto przychodzą niezapowiedzianeże najpiękniejsze chwile wnajpiękniejsze chwile w życiuchwile w życiu częstow życiu często przychodzążyciu często przychodzą niezapowiedzianeże najpiękniejsze chwile w życiunajpiękniejsze chwile w życiu częstochwile w życiu często przychodząw życiu często przychodzą niezapowiedziane

Tak prawdę mówiąc najpiękniejsze w życiu człowieka są właśnie chwile, kiedy wcale o duszy nie myśli.Za­pamiętaj mnie ja­ko chwilę dnia...- tę najlepszą...Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością.Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy.Niektóre rzeczy w życiu przychodzą łat­wo, by do in­nych dojść z trudem.To, co w snach jest najpiękniejsze, to niewiarygodne spotkanie ludzi i rzeczy, które w normalnym życiu nigdy by się nie spotkały.