Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy.


pamiętaj-że-wszystko-jest-jednym-pamiętaj-o-języku-znaków-ale-nade-wszystko-pamiętaj-że-musisz-iść-do-kresu-swojej-własnej-legendy
paulo coelhopamiętajżewszystkojestjednympamiętajjęzykuznakówalenadepamiętajmusisziśćdokresuswojejwłasnejlegendyże wszystkowszystko jestjest jednympamiętaj oo językujęzyku znakówale nadenade wszystkowszystko pamiętajże musiszmusisz iśćiść dodo kresukresu swojejswojej własnejwłasnej legendyże wszystko jestwszystko jest jednympamiętaj o językuo języku znakówale nade wszystkonade wszystko pamiętajże musisz iśćmusisz iść doiść do kresudo kresu swojejkresu swojej własnejswojej własnej legendyże wszystko jest jednympamiętaj o języku znakówale nade wszystko pamiętajże musisz iść domusisz iść do kresuiść do kresu swojejdo kresu swojej własnejkresu swojej własnej legendyże musisz iść do kresumusisz iść do kresu swojejiść do kresu swojej własnejdo kresu swojej własnej legendy

Pamiętaj, że wszystko, co twórcze i nowatorskie, będzie naśladowane. -H. Jackson Brown
pamiętaj-że-wszystko-co-twórcze-i-nowatorskie-będzie-naśladowane
Jeśli musisz wybrać między czystością ciała a czystością duszy, pamiętaj że jedno nie wyklucza drugiego. -Winston Groom
jeśli-musisz-wybrać-między-czystośą-ciała-a-czystośą-duszy-pamiętaj-że-jedno-nie-wyklucza-drugiego
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale nie zadałeś. -H. Jackson Brown
pamiętaj-że-jedynym-głupim-pytaniem-jest-to-które-chciałeś-zadać-ale-nie-zadałeś
Pamiętaj, nadzieja bliska jest spełnienia. -Daab
pamiętaj-nadzieja-bliska-jest-spełnienia