Pamiętaj: Ból dyscypliny jest mniejszy niż ból żalu.


pamiętaj-ból-dyscypliny-jest-mniejszy-ż-ból-żalu
piotr biberpamiętajbóldyscyplinyjestmniejszyniżbólżaluból dyscyplinydyscypliny jestjest mniejszymniejszy niżniż bólból żaluból dyscypliny jestdyscypliny jest mniejszyjest mniejszy niżmniejszy niż bólniż ból żaluból dyscypliny jest mniejszydyscypliny jest mniejszy niżjest mniejszy niż bólmniejszy niż ból żaluból dyscypliny jest mniejszy niżdyscypliny jest mniejszy niż bóljest mniejszy niż ból żalu

Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię. -Milan Kundera
na­wet-włas­ny-ból-nie jest tak-ężki-jak ból-z kimś-współod­czu­wany-ból-za ko­goś-dla-ko­goś-zwielok­rotniony-przez
Gdy leczysz ra­ny, ból jest le­kar­stwem na ból. -Katon Starszy
gdy-leczysz-ra­ny-ból-jest ­kar­stwem-na ból
Każdy ból uod­parnia nas na in­ny ból, czy­niąc człowieka bezdusznym. -NightHuntress
każdy-ból-uod­parnia-nas-na in­ny-ból-czy­ąc-człowieka-bezdusznym
Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem. -Paulo Coelho
czekanie-sprawia-ból-zapomnienie-sprawia-ból-lecz-nie-móc-podjąć-żadnej-decyzji-jest-najdotkliwszym-cierpieniem
Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto. -Masashi Kishimoto
przyz­naję-to-jes­teś sil­ny-po­nieważ znasz-ten-sam-ból-­­noś-co ja-ból ten-zaś-spra­wia-że ludzie-stają ę-silniejsi