Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.


pamiętaj-iż-twoja-własna-determinacja-by-osiągnąć-sukces-liczy-ę-bardziej-ż-cokolwiek-innego-na-świecie
abraham lincolnpamiętajtwojawłasnadeterminacjabyosiągnąćsukcesliczysiębardziejniżcokolwiekinnegonaświecieiż twojatwoja własnawłasna determinacjaby osiągnąćosiągnąć sukcesliczy sięsię bardziejniż cokolwiekcokolwiek innegoinnego nana świecieiż twoja własnatwoja własna determinacjaby osiągnąć sukcesliczy się bardziejniż cokolwiek innegocokolwiek innego nainnego na świecieiż twoja własna determinacjaniż cokolwiek innego nacokolwiek innego na świecieniż cokolwiek innego na świecie

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukcesTym, co bardziej niż cokolwiek może zdeterminować Twój sukces, jest umeijętność ponoszenia porażki z godnością oraz nieustanna gotowość uczenia się i doskonalenia.Lepiej ponieść porażkę, będąc oryginalnym, niż osiągnąć sukces dzięki imitacji.Mnóstwo ludzi marzy o sukcesie. Według mnie, sukces można osiągnąć tylko dzięki powtarzającym się porażkom, które ciągle należy analizować. Tak naprawdę sukces to 1% pracy wykonanej w 99% dzięki niepowodzeniom.Cokolwiek robisz, pamiętaj o śmierci.Im bardziej zbliżamy się do naszych marzeń, tym bardziej Własna Legenda staje się jedyna, prawdziwą racja bytu.