Pamiętaj tylko to, co dobre; to, co złe, nigdy o tobie nie zapomni.


pamiętaj-tylko-to-co-dobre-to-co-złe-nigdy-o-tobie-nie-zapomni
doug hortonpamiętajtylkotocodobrezłenigdytobieniezapomnipamiętaj tylkoco dobreco złenigdy oo tobietobie nienie zapomninigdy o tobieo tobie nietobie nie zapomninigdy o tobie nieo tobie nie zapomninigdy o tobie nie zapomni

Każdy człowiek ma jakieś dobre strony. Trzeba tylko przekartkować złe.Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.Pamiętaj, że zawracanie głowy służy wielkiej sprawie miłości. Tylko nigdy przy tym nie wiadomo, kto zawraca, kto ma głowę oraz czyja głowa jest zawracana.Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam.Mąż, to taki człowiek, który być może zapomni o twoich urodzinach, czy waszych rocznicach, ale zapomni także o twoich siwych włosach i zmarszczkach.Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często.