Pamiętajcie, że głowa jest ponad sercem.


pamiętajcie-że-głowa-jest-ponad-sercem
stefan wyszyńskipamiętajcieżegłowajestponadsercemże głowagłowa jestjest ponadponad sercemże głowa jestgłowa jest ponadjest ponad sercemże głowa jest ponadgłowa jest ponad sercemże głowa jest ponad sercem

W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta.Kobieta żyje sercem, głową albo namiętnością.Czego nie możesz załatwić głową, załatw sercem.Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi.Świat nie jest piłką footballową, Świat się podbija głową! głową! głową!Na marmurowej wyrył płycie czas wieczne prawa dla ludzkości: nic piękniejszego ponad życie, w życiu - nic ponad czar miłości.