Pamiętajcie, drogie dziatki, nie żartować z ojca, matki, bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy.


pamiętajcie-drogie-dziatki-nie-żartować-z-ojca-matki-bo-paraliż-postępowy-najzacniejsze-trafia-głowy
tadeusz Żeleński - boypamiętajciedrogiedziatkinieżartowaćojcamatkiboparaliżpostępowynajzacniejszetrafiagłowydrogie dziatkinie żartowaćżartować zz ojcabo paraliżparaliż postępowypostępowy najzacniejszenajzacniejsze trafiatrafia głowynie żartować zżartować z ojcabo paraliż postępowyparaliż postępowy najzacniejszepostępowy najzacniejsze trafianajzacniejsze trafia głowynie żartować z ojcabo paraliż postępowy najzacniejszeparaliż postępowy najzacniejsze trafiapostępowy najzacniejsze trafia głowybo paraliż postępowy najzacniejsze trafiaparaliż postępowy najzacniejsze trafia głowy

Bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy.w ka­len­darzu święto matki, z życze­niami śpieszą dziatki. ja ci, ma­mo, dziś w podzięce za twe tru­dy daję serce. i przep­raszam za me psoty, za wyb­ry­ki i kłopoty Chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem wybrał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią, zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada.Chór aniołów śpiewał z nieb czeluści, Rozjarzyło się niebo ogromnie. Ojca spytał: Czemuś mnie opuścił? A do Matki wyrzekł: Nie płacz po mnie.pochy­lać się będą nad twoją kołyską objęcia matki poręcze skrzy­deł serafinowych a us­ta jej po­całunek nieba i będą cię no­sić ojca bez­piórne ra­miona Ikarowe synu gdy świat się skończy dla ciebie stworzę światy nowe Życie poczęte w łonie matki nie jest jej częścią, lecz nowym życiem ludzkim - innym, choć okresowo połączonym z życiem matki.