Pamiętajmy, że to nie jabłko na drzewie, ale ta para na ziemi spowodowała wszystkie kłopoty w ogrodzie.


pamiętajmy-że-to-nie-jabłko-na-drzewie-ale-para-na-ziemi-spowodowała-wszystkie-kłopoty-w-ogrodzie
noel cowardpamiętajmyżetoniejabłkonadrzewiealeparaziemispowodowaławszystkiekłopotyogrodzienie jabłkojabłko nana drzewieale tata parapara nana ziemiziemi spowodowałaspowodowała wszystkiewszystkie kłopotykłopoty ww ogrodzieże to nienie jabłko najabłko na drzewieale ta parata para napara na ziemina ziemi spowodowałaziemi spowodowała wszystkiespowodowała wszystkie kłopotywszystkie kłopoty wkłopoty w ogrodzieże to nie jabłkonie jabłko na drzewieale ta para nata para na ziemipara na ziemi spowodowałana ziemi spowodowała wszystkieziemi spowodowała wszystkie kłopotyspowodowała wszystkie kłopoty wwszystkie kłopoty w ogrodzieże to nie jabłko naale ta para na ziemita para na ziemi spowodowałapara na ziemi spowodowała wszystkiena ziemi spowodowała wszystkie kłopotyziemi spowodowała wszystkie kłopoty wspowodowała wszystkie kłopoty w ogrodzie

Dla dwóch osób siedzących razem przy dzbanku herbaty i świeżych ciasteczkach wszystkie wielkie problemy świata przestają istnieć. W tej chwili przyjaciele znajdują się we własnym O różach można pi­sać wier­sze, ale w jabłko trze­ba się wgryźć.La juventud es mejor para inventar que para jugar, mejor para ejecutar que para dar consejo, y mejor para proyectar que para realizar.Para gładkich lędźwi więcej może niż wszystkie mądrości filozofów.Siedzę na drzewie dokład­nie - na jabłoni jabłoń przez jabłka swe krop­le krwi roni nie umiera. Wstałam stąpam lek­ko po kruchych gałązkach pat­rzę w dół na ziemię, na ciebie śmiech zielo­ny za­mie­szał mi w głowie i gdzie jes­tem nie wiem na drze­wie? czy w niebie? Sprawdzę spadam jak Anioł -nie umieram wokół jabłka na liści złotych spadochronach niebo jest wszędzie - na drzewie i w twoich ramionach Para acabar con la insurrección en Cuba sólo hacen falta tres balas, una para Martí, otra para Maceo y otra para Gómez.