Pamiętasz? Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć.


pamiętasz-ja­kie-to piękne-słowo-pod-wa­run­kiem-że  ę- do ko­go-powiedzieć
katarzyna grocholapamiętaszja­kieto pięknesłowopodwa­run­kiemże ma sięje do ko­gopowiedziećja­kie to piękneto piękne słowopod wa­run­kiemże ma się je do ko­goje do ko­go powiedziećja­kie to piękne słowoże ma się je do ko­go powiedzieć

Można być nieludzkim pod wa­run­kiem, że jest się boskim.W miłości wszys­tko może być praw­dzi­we, pod wa­run­kiem, że się w to wierzy.Pamiętasz...? Nasze roz­mo­wy no­cami, kiedy mówiłeś idę spać, a zos­ta­wałeś dłużej? Pamiętasz...? Jak mówiłeś czas przejść do następne­go etapu? Pamiętasz...? Jak obiecałeś, że nig­dy nie za­pom­nisz o mnie? Pamiętasz...? Jak mówiłeś, że tęskniłeś? Ja pamiętam....Możesz opi­sywać wi­no, miłość, ko­biety i chwałę pod wa­run­kiem, że nie jes­teś pi­jakiem, kochan­kiem, mężem czy żołnie­rzem. Jeśli uczes­tniczysz w życiu, niez­byt dob­rze się w nim ro­zez­na­jesz: zbyt wiele przy­nosi ci al­bo bólu, al­bo uciech.Człowiek jest w sta­nie wyt­rzy­mać wszystko. Pod wa­run­kiem że dos­tar­czy mu się od­po­wied­niego bodźca.Szczęście zdo­bywa się pod wa­run­kiem, ze się go nie prag­nie zdobyć.