Pamiętasz? Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć.


pamiętasz-ja­kie-to piękne-słowo-pod-wa­run­kiem-że  ę- do ko­go-powiedzieć
katarzyna grocholapamiętaszja­kieto pięknesłowopodwa­run­kiemże ma sięje do ko­gopowiedziećja­kie to piękneto piękne słowopod wa­run­kiemże ma się je do ko­goje do ko­go powiedziećja­kie to piękne słowoże ma się je do ko­go powiedzieć

Można być nieludzkim pod wa­run­kiem, że jest się boskim. -Urszula Zybura
można-być-nieludzkim-pod-wa­run­kiem-że jest ę-boskim
W miłości wszys­tko może być praw­dzi­we, pod wa­run­kiem, że się w to wierzy. -Jean Baptiste Cabanis
w miłoś-wszys­tko-może-być-praw­dzi­we-pod-wa­run­kiem-że ę-w to wierzy
Człowiek jest w sta­nie wyt­rzy­mać wszystko. Pod wa­run­kiem że dos­tar­czy mu się od­po­wied­niego bodźca. -daniello
człowiek-jest w sta­nie-wyt­rzy­ć-wszystko-pod-wa­run­kiem-że ­tar­czy-mu ę-od­po­wied­niego-bodźca
Szczęście zdo­bywa się pod wa­run­kiem, ze się go nie prag­nie zdobyć. -MUZYCZKA
szczęście-zdo­bywa ę-pod-wa­run­kiem-ze ę-go nie prag­nie-zdobyć