Pan chce być w porządku wobec życia? Ale życie zawsze Pana oszuka, życie jest świnią.


pan-chce-być-w-porządku-wobec-życia-ale-życie-zawsze-pana-oszuka-życie-jest-świnią
karol irzykowskipanchcebyćporządkuwobecżyciaależyciezawszepanaoszukajestświniąpan chcechce byćbyć ww porządkuporządku wobecwobec życiaale życieżycie zawszezawsze panapana oszukażycie jestjest świniąpan chce byćchce być wbyć w porządkuw porządku wobecporządku wobec życiaale życie zawszeżycie zawsze panazawsze pana oszukażycie jest świniąpan chce być wchce być w porządkubyć w porządku wobecw porządku wobec życiaale życie zawsze panażycie zawsze pana oszukapan chce być w porządkuchce być w porządku wobecbyć w porządku wobec życiaale życie zawsze pana oszuka

Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-wobec-lwa-potrafi-być-lwem-ale-wobec-kobiety-jest-zawsze-lisem
Kiedy mężczyzna mówi, że wyczerpał życie, to można zawsze być pewnym, iż życie go wyczerpało. -Oscar Wilde
kiedy-mężczyzna-mówi-że-wyczerpał-życie-to-można-zawsze-być-pewnym-iż-życie-go-wyczerpało
Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co? -Antoine De Saint - Exupery
jeżeli-nasze-ludzkie-życie-jest-bezcenne-postępujmy-zawsze-tak-jakby-istniało-coś-co-jest-więcej-warte-ż-życie-ludzkie-ale-co