Panowanie nad chwilą jest panowaniem nad życiem.


panowanie-nad-chwilą-jest-panowaniem-nad-życiem
marie von ebner - eschenbachpanowanienadchwiląjestpanowaniemżyciempanowanie nadnad chwiląchwilą jestjest panowaniempanowaniem nadnad życiempanowanie nad chwiląnad chwilą jestchwilą jest panowaniemjest panowaniem nadpanowaniem nad życiempanowanie nad chwilą jestnad chwilą jest panowaniemchwilą jest panowaniem nadjest panowaniem nad życiempanowanie nad chwilą jest panowaniemnad chwilą jest panowaniem nadchwilą jest panowaniem nad życiem

- A jakie jest największe kłamstwo świata? - To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata.– A jakie jest największe kłamstwo świata? – To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata.Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachuMiłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy miry runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać, to utracić panowanie nad sobą.I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.Jedyna władza na jakiej powinno nam zależeć, to panowanie nad samym sobą.