Panu rozkazować, wilkiem orać, z uporczywego uczynić dobrego - trudna


panu-rozkazować-wilkiem-orać-z-uporczywego-uczynić-dobrego-trudna
jan Żabczycpanurozkazowaćwilkiemoraćuporczywegouczynićdobregotrudnapanu rozkazowaćz uporczywegouporczywego uczynićuczynić dobregodobregotrudnaz uporczywego uczynićuporczywego uczynić dobregouczynić dobregoz uporczywego uczynić dobregouporczywego uczynić dobregoz uporczywego uczynić dobrego

Szczęśliwsza panu zgrzeszyć, niżeli ubogiemu dobrze uczynić. Pańskie biedy każdy omawia, ubogiego cnotę rzadko kto widzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
szczęśliwsza-panu-zgrzeszyć-żeli-ubogiemu-dobrze-uczynić-pańskie-biedy-każdy-omawia-ubogiego-cnotę-rzadko-kto-widzi
Trzeba zacząć od uczynienia złego obywatela, aby uczynić dobrego niewolnika. -Montesquieu
trzeba-zacząć-od-uczynienia-złego-obywatela-aby-uczynić-dobrego-niewolnika
Kto chce wiele dobrego uczynić dla swej Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi współdziałać z Bogiem, Ojcem Narodów. -Stefan Wyszyński kard
kto-chce-wiele-dobrego-uczynić-dla-swej-ojczyzny-nie-może-zasłaniać-sobą-boga-ale-musi-współdziałać-z-bogiem-ojcem-narodów
Jeżeli nie możesz uczynić nic dobrego, nie czyń przynajmniej nic złego. -Lew Tołstoj
jeżeli-nie-możesz-uczynić-nic-dobrego-nie-czyń-przynajmniej-nic-złego
Człowiek człowiekowi wilkiem. -Plaut
człowiek-człowiekowi-wilkiem
Człowiek człowieko­wi wilkiem. -Plaut
człowiek-człowieko­wi-wilkiem