Papieru do wody, pióra do ognia, księdza do żony - nie przytykaj.


papieru-do-wody-pióra-do-ognia-księdza-do-żony-nie-przytykaj
jan Żabczycpapierudowodypióraogniaksiędzażonynieprzytykajpapieru dodo wodypióra dodo ogniaksiędza dodo żonyżonynienie przytykajpapieru do wodypióra do ogniaksiędza do żonydo żonynie przytykajksiędza do żony

Podobnie jak rzeczy pierwszej potrzeby - ognia i wody - przyjaźni potrzebujemy przez cały czas. -Cyceron
podobnie-jak-rzeczy-pierwszej-potrzeby-ognia-i-wody-przyjaź-potrzebujemy-przez-cały-czas
Każdy umarły odbierze swoje kości od ducha ziemi, swoją krew od wody, włosy od roślin, a życie od ognia. -Andrzej Czcibor Piotrowski
każdy-umarły-odbierze-swoje-koś-od-ducha-ziemi-swoją-krew-od-wody-włosy-od-roślin-a-życie-od-ognia
Są mężczyźni, których żony nap­rawdę nie wiedzą, cze­go chcą. In­nych żony, nies­te­ty, wiedzą. -Edgar Faure
są mężczyź-których-żony-nap­rawdę-nie wiedzą-cze­go-chcą-in­nych żony-nies­te­ty-wiedzą
Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą. -Edgar Faure
są-mężczyź-których-żony-naprawdę-nie-wiedzą-czego-chcą-innych-żony-niestety-wiedzą