Para gładkich lędźwi więcej może niż wszystkie mądrości filozofów.


para-gładkich-lędźwi-więcej-może-ż-wszystkie-mądroś-filozofów
pietro aretinoparagładkichlędźwiwięcejmożeniżwszystkiemądrościfilozofówpara gładkichgładkich lędźwilędźwi więcejwięcej możemoże niżniż wszystkiewszystkie mądrościmądrości filozofówpara gładkich lędźwigładkich lędźwi więcejlędźwi więcej możewięcej może niżmoże niż wszystkieniż wszystkie mądrościwszystkie mądrości filozofówpara gładkich lędźwi więcejgładkich lędźwi więcej możelędźwi więcej może niżwięcej może niż wszystkiemoże niż wszystkie mądrościniż wszystkie mądrości filozofówpara gładkich lędźwi więcej możegładkich lędźwi więcej może niżlędźwi więcej może niż wszystkiewięcej może niż wszystkie mądrościmoże niż wszystkie mądrości filozofów

Im gorzej, tym więcej filozofów.Elektryczność i para zawierają w sobie więcej miłości do ludzi, niż czystość seksualna i post.Zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów.Któryż z wielkich filozofów był żonaty? Co więcej, nie można ich sobie nawet jako żonatych wyobrazić. Żonaty filozof należy do komedii.Kariera domowa nie więcej pociąga wszystkie kobiety, niż kariera wojskowa pociąga wszystkich mężczyzn.La juventud es mejor para inventar que para jugar, mejor para ejecutar que para dar consejo, y mejor para proyectar que para realizar.