Paragrafy były zawsze dźwignią ucisku.


paragrafy-były-zawsze-dźwignią-ucisku
jan fedorowiczparagrafybyłyzawszedźwigniąuciskuparagrafy byłybyły zawszezawsze dźwigniądźwignią uciskuparagrafy były zawszebyły zawsze dźwigniązawsze dźwignią uciskuparagrafy były zawsze dźwigniąbyły zawsze dźwignią uciskuparagrafy były zawsze dźwignią ucisku

Pa­rag­ra­fy były zaw­sze dźwig­nią ucisku.Eros był zawsze bratem śmierci, a jego strzały zawsze były zatrute.Rocznice były zawsze terenem bardzo podatnym do rozpalania namiętności.Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów.Należy raz na zawsze obalić legendę jakoby za niemiecką granicą były same dobre drogi.Gramatyka jest dźwignią przytwierdzoną do języka, która nie może być cięższa od całego balastu.