Paranoja* ... wszys­tko się w do­mu pru­je, a ma­mony brak... (* do po­tar­ga­nych spodni...) 


paranoja-wszys­tko ę-w do­mu-pru­-a ­mony-brak-do po­tar­ga­nych-spodni 
irracjaparanojawszys­tko sięw do­mupru­jea ma­monybrakdo po­tar­ga­nychspodni paranoja*wszys­tko sięwszys­tko się w do­muw do­mu pru­jea ma­mony brakbrak (*(* do po­tar­ga­nychdo po­tar­ga­nych spodni) paranoja* wszys­tko sięwszys­tko się w do­muwszys­tko się w do­mu pru­jea ma­mony brak (*brak (* do po­tar­ga­nych(* do po­tar­ga­nych spodni) paranoja* wszys­tko się w do­muwszys­tko się w do­mu pru­jea ma­mony brak (* do po­tar­ga­nychbrak (* do po­tar­ga­nych spodni) paranoja* wszys­tko się w do­mu pru­jea ma­mony brak (* do po­tar­ga­nych spodni) 

Nie mu­sisz wszys­tkiego ro­zumieć, wys­tar­czy, że wszys­tko, co Bóg da­je, kochasz. -Stefan Wyszyński
nie-mu­sisz-wszys­tkiego-ro­zumieć-wys­tar­czy-że wszys­tko-co bóg-da­-kochasz