Partia jedynie wtedy zasługuje na miano rewolucyjnej, jeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy.


partia-jedynie-wtedy-zasługuje-na-miano-rewolucyjnej-śli-faktycznie-kieruje-ruchem-rewolucyjnej-klasy
włodzimierz leninpartiajedyniewtedyzasługujenamianorewolucyjnejjeślifaktyczniekierujeruchemrewolucyjnejklasypartia jedyniejedynie wtedywtedy zasługujezasługuje nana mianomiano rewolucyjnejjeśli faktyczniefaktycznie kierujekieruje ruchemruchem rewolucyjnejrewolucyjnej klasypartia jedynie wtedyjedynie wtedy zasługujewtedy zasługuje nazasługuje na mianona miano rewolucyjnejjeśli faktycznie kierujefaktycznie kieruje ruchemkieruje ruchem rewolucyjnejruchem rewolucyjnej klasypartia jedynie wtedy zasługujejedynie wtedy zasługuje nawtedy zasługuje na mianozasługuje na miano rewolucyjnejjeśli faktycznie kieruje ruchemfaktycznie kieruje ruchem rewolucyjnejkieruje ruchem rewolucyjnej klasypartia jedynie wtedy zasługuje najedynie wtedy zasługuje na mianowtedy zasługuje na miano rewolucyjnejjeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnejfaktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy

Życie biegnie wahadłowym ruchem między bólem i nudą, a są to faktycznie jego ostateczne składniki. -Artur Schopenhauer
Życie-biegnie-wahadłowym-ruchem-między-bólem-i-nudą-a-są-to-faktycznie-jego-ostateczne-składniki
Dobroć, która nakłada sobie granice, nie zasługuje na miano dobroci. -Marie Von Ebner - Eschenbach
dobroć-która-nakłada-sobie-granice-nie-zasługuje-na-miano-dobroci
Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela. -Aboth de Nathan
ten-zasługuje-na-miano-silnego-człowieka-kto-umiał-z-wroga-uczynić-przyjaciela
Człowiek, który nieobeznany jest z wiedzą astrologii, zasługuje raczej na miano błazna, aniżeli lekarza. -Hipokrates
człowiek-który-nieobeznany-jest-z-wiedzą-astrologii-zasługuje-raczej-na-miano-błazna-aniżeli-lekarza