Partia jedynie wtedy zasługuje na miano rewolucyjnej, jeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy.


partia-jedynie-wtedy-zasługuje-na-miano-rewolucyjnej-śli-faktycznie-kieruje-ruchem-rewolucyjnej-klasy
włodzimierz leninpartiajedyniewtedyzasługujenamianorewolucyjnejjeślifaktyczniekierujeruchemrewolucyjnejklasypartia jedyniejedynie wtedywtedy zasługujezasługuje nana mianomiano rewolucyjnejjeśli faktyczniefaktycznie kierujekieruje ruchemruchem rewolucyjnejrewolucyjnej klasypartia jedynie wtedyjedynie wtedy zasługujewtedy zasługuje nazasługuje na mianona miano rewolucyjnejjeśli faktycznie kierujefaktycznie kieruje ruchemkieruje ruchem rewolucyjnejruchem rewolucyjnej klasypartia jedynie wtedy zasługujejedynie wtedy zasługuje nawtedy zasługuje na mianozasługuje na miano rewolucyjnejjeśli faktycznie kieruje ruchemfaktycznie kieruje ruchem rewolucyjnejkieruje ruchem rewolucyjnej klasypartia jedynie wtedy zasługuje najedynie wtedy zasługuje na mianowtedy zasługuje na miano rewolucyjnejjeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnejfaktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy

Partia kieruje, a rząd rządzi.Życie biegnie wahadłowym ruchem między bólem i nudą, a są to faktycznie jego ostateczne składniki.„jeśli prawo jest sprzeczne z rozumem albo jeśli jest niesprawiedliwe, nieszlachetne, szkodliwe, albo co gorsza prowadzące do duchowej zatraty, nie zasługuje na miano prawa” Stanisław ze Skarbimierza (Stanisław ze Skalmierza, Skarbimierczyk; 1360-1431; Mowy wybrane o mądrości)Dobroć, która nakłada sobie granice, nie zasługuje na miano dobroci.Ten zasługuje na miano silnego człowieka, kto umiał z wroga uczynić przyjaciela.Człowiek, który nieobeznany jest z wiedzą astrologii, zasługuje raczej na miano błazna, aniżeli lekarza.