Pasja, która generuje zysk, to najlepsza inwestycja.


pasja-która-generuje-zysk-to-najlepsza-inwestycja
mateusz hęciakpasjaktóragenerujezysktonajlepszainwestycjaktóra generujegeneruje zysknajlepsza inwestycjaktóra generuje zysk

Pew­na nim­fo­man­ka z Przybędzy Chciała zaz­nać cór Ko­ryn­tu nędzy Na Kaiser Stras­se zamusztrowała Z pasją ciało sprzedawała Dziś wy­dała książkę Radość, która przemienia się w dziękuję, jest najlepszą wdzięcznością.Inwestycja zarozumialstwa: Nowa Buta.Jeśli zwróci ci się to w 5 procentach, będzie to i tak dobra inwestycja.Dam­ska dusza, męska pasja.Pasja jest przewodnikiem do największych tajemnic.