Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ...


pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy
cykampat­rzącso­wiew oczyuj­rzyszświatłono­cypat­rząc so­wieso­wie w oczyuj­rzysz światłoświatło no­cyno­cypat­rząc so­wie w oczyuj­rzysz światło no­cyświatło no­cyuj­rzysz światło no­cy

Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem. -Ryder
pat­rząc-na niektóre-ko­biety-od­dałbym-na­wet-dru­gie-żeb­ro-zaś-pat­rząc-na in­ne-chce-to jed­no-z powrotem
Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !!  -badtomek
Życie-oce­niać-można-tyl­ko-pat­rząc-w przeszłość-ale-żyć-trze­ba-pat­rząc-wyłącznie-w przyszłość-