Pat­rz tak na mnie, w Twoich oczach mo­wa już nie ma znaczeń, bo kiedy roz­sta­niemy się bez słów to dlatego, że już pat­rzysz inaczej...


pat­rz-tak-na mnie-w twoich-oczach-mo­wa-już-nie  znaczeń-bo-kiedy-roz­sta­niemy ę-bez-słów-to dlatego-że-już-pat­rzysz-inaczej
niuszapat­rztakna mniew twoichoczachmo­wajużnie ma znaczeńbokiedyroz­sta­niemy siębezsłówto dlategożepat­rzyszinaczejpat­rz taktak na mniew twoich oczachoczach mo­wamo­wa jużjuż nie ma znaczeńbo kiedykiedy roz­sta­niemy sięroz­sta­niemy się bezbez słówsłów to dlategoże jużjuż pat­rzyszpat­rzysz inaczejpat­rz tak na mniew twoich oczach mo­waoczach mo­wa jużmo­wa już nie ma znaczeńbo kiedy roz­sta­niemy siękiedy roz­sta­niemy się bezroz­sta­niemy się bez słówbez słów to dlategoże już pat­rzyszjuż pat­rzysz inaczejw twoich oczach mo­wa jużoczach mo­wa już nie ma znaczeńbo kiedy roz­sta­niemy się bezkiedy roz­sta­niemy się bez słówroz­sta­niemy się bez słów to dlategoże już pat­rzysz inaczejw twoich oczach mo­wa już nie ma znaczeńbo kiedy roz­sta­niemy się bez słówkiedy roz­sta­niemy się bez słów to dlatego

Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją... -opuszczona
już-nie pat­rzysz-w moją-stronę-ja-po­woli-przes­taję-pat­rzeć-w twoją
Pat­rzysz tak wy­mow­nie. O czym myślisz? Wy­po­wiadasz słowa wielu znaczeń. Mów do złotej ryb­ki. Opo­wiedz o so­bie. Rek­la­ma dźwig­nią serc. -Emilia Szumiło
pat­rzysz-tak-wy­mow­nie-o-czym-myślisz-wy­po­wiadasz-słowa-wielu-znaczeń-mów-do złotej-ryb­ki-opo­wiedz-o so­bie-rek­­