Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy Łzy wys­chną, oczy płonąć będą... Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany Te ra­ny się nie zabliźnią... Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz Krwa­wiące­go serca... *** *** *** MP 


pat­rzysz-na łzy-a po­win­naś-w oczy-Łzy-wys­chną-oczy-płonąć-będą-pat­rzysz-na krew-a po­win­naś-w rany-te-ra­ny ę
marek1410pat­rzyszna łzya po­win­naśw oczyŁzywys­chnąoczypłonąćbędąna kreww ranytera­ny sięnie zabliźniąwidzisznie dostrzegaszkrwa­wiące­gosercamp pat­rzysz na łzya po­win­naś w oczyw oczy ŁzyŁzy wys­chnąoczy płonąćpłonąć będąbędą pat­rzyszpat­rzysz na krewa po­win­naś w ranyw rany tete ra­ny sięra­ny się nie zabliźniąnie zabliźnią pat­rzyszpat­rzysz widzisznie dostrzegasz krwa­wiące­gokrwa­wiące­go sercaserca ****** mp a po­win­naś w oczy Łzyw oczy Łzy wys­chnąoczy płonąć będąpłonąć będą pat­rzyszbędą pat­rzysz na krewa po­win­naś w rany tew rany te ra­ny sięte ra­ny się nie zabliźniąra­ny się nie zabliźnią pat­rzysznie zabliźnią pat­rzysz widzisznie dostrzegasz krwa­wiące­go sercakrwa­wiące­go serca ***serca *** ****** *** mp 

Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam
pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy
Uwiel­biam jak na mnie pat­rzysz, wte­dy Two­je oczy naj­piękniej się błyszczą. -AnDree
uwiel­biam-jak na mnie-pat­rzysz-wte­dy-two­-oczy-naj­piękniej ę-błyszczą
Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją... -opuszczona
już-nie pat­rzysz-w moją-stronę-ja-po­woli-przes­taję-pat­rzeć-w twoją
Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj?  -Sienki
zaw­sze-pat­rzysz-w jut­ro-ale-czy-pa­miętasz-pat­rzeć-w dzisiaj 
Pat­rz tak na mnie, w Twoich oczach mo­wa już nie ma znaczeń, bo kiedy roz­sta­niemy się bez słów to dlatego, że już pat­rzysz inaczej... -Niusza
pat­rz-tak-na mnie-w twoich-oczach-mo­wa-już-nie  znaczeń-bo-kiedy-roz­sta­niemy ę-bez-słów-to dlatego-że-już-pat­rzysz-inaczej