Patiens - mnich.


patiens-mnich
jan Żabczycpatiensmnichpatiensmnich

Już złocą wiosnę Żółtością swą kaczeniec Mnich i pierwiosnek  -fyrfle
już-złocą-wiosnę-Żółtośą-swą-kaczeniec-mnich-i pierwiosnek 
Nemo sapiens nisi patiens - nie mądry, kto nie jest cierpliwy. -Anonim
nemo-sapiens-nisi-patiens-nie-mądry-kto-nie-jest-cierpliwy