Patrząc w przyszłość zwykle bez trudu można ustalić moment narodzin nowej epoki, ale dla tych, którzy wtedy żyli, był to tylko kolejny dzień doczepiony do ogona dnia poprzedniego.


patrząc-w-przyszłość-zwykle-bez-trudu-można-ustalić-moment-narodzin-nowej-epoki-ale-dla-tych-którzy-wtedy-żyli-był-to-tylko-kolejny-dzień
john steinbeckpatrzącprzyszłośćzwyklebeztrudumożnaustalićmomentnarodzinnowejepokialedlatychktórzywtedyżylibyłtotylkokolejnydzieńdoczepionydoogonadniapoprzedniegopatrząc ww przyszłośćprzyszłość zwyklezwykle bezbez trudutrudu możnamożna ustalićustalić momentmoment narodzinnarodzin nowejnowej epokiale dladla tychktórzy wtedywtedy żylitylko kolejnykolejny dzieńdzień doczepionydoczepiony dodo ogonaogona dniadnia poprzedniegopatrząc w przyszłośćw przyszłość zwykleprzyszłość zwykle bezzwykle bez trudubez trudu możnatrudu można ustalićmożna ustalić momentustalić moment narodzinmoment narodzin nowejnarodzin nowej epokiale dla tychktórzy wtedy żylibył to tylkotylko kolejny dzieńkolejny dzień doczepionydzień doczepiony dodoczepiony do ogonado ogona dniaogona dnia poprzedniego

Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu, ale z wielkim tylko trudem mogą się na nim utrzymać. -Niccolo Machiavelli
ci-którzy-tron-zawdzięczają-szczęściu-dochodzą-doń-bez-wielkiego-trudu-ale-z-wielkim-tylko-trudem-mogą-ę-na-nim-utrzymać
Dzień śmierci może też być dniem narodzin. Wtedy należy przestawić znaki: na początku dać krzyżyk a na końcu gwiazdkę. -Ernst Junger
dzień-śmierci-może-też-być-dniem-narodzin-wtedy-należy-przestawić-znaki-na-początku-dać-krzyżyk-a-na-końcu-gwiazdkę
Życie można zrozumieć, tylko oglądając się za siebie, ale żyć trzeba, patrząc przed siebie. -Soren Aabye Kierkegaard
Życie-można-zrozumieć-tylko-oglądając-ę-za-siebie-ale-żyć-trzeba-patrząc-przed-siebie
Książki współczesne przeważnie wyglądają tak, jakby je napisano w ciągu jednego dnia przy pomocy książek przeczytanych dnia poprzedniego. -Chamfort
książki-współczesne-przeważnie-wyglądają-tak-jakby-napisano-w-ągu-jednego-dnia-przy-pomocy-książek-przeczytanych-dnia-poprzedniego
Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują