Paznokcie i włosy dane są człowiekowi, by mu dostarczyć stałej a lekkiej pracy.


paznokcie-i-włosy-dane-są-człowiekowi-by-mu-dostarczyć-stałej-a-lekkiej-pracy
koźma prutkowpaznokciewłosydaneczłowiekowibymudostarczyćstałejlekkiejpracypaznokcie ii włosywłosy danedane sąsą człowiekowiby mumu dostarczyćdostarczyć stałejlekkiej pracypaznokcie i włosyi włosy danewłosy dane sądane są człowiekowiby mu dostarczyćmu dostarczyć stałejstałej a lekkieja lekkiej pracypaznokcie i włosy danei włosy dane sąwłosy dane są człowiekowiby mu dostarczyć stałejdostarczyć stałej a lekkiejstałej a lekkiej pracypaznokcie i włosy dane sąi włosy dane są człowiekowimu dostarczyć stałej a lekkiejdostarczyć stałej a lekkiej pracy

Człowiekowi dane są tylko chwile, a więc musi się nauczyć smakować je i chłonąć powoli wszystkimi porami. -Anna Kamieńska
człowiekowi-dane-są-tylko-chwile-a-więc-musi-ę-nauczyć-smakować-i-chłonąć-powoli-wszystkimi-porami
Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu. -Mikołaj Ostrowski
najdroższą-dla-człowieka-rzeczą-jest-życie-dane-jest-raz-człowiekowi-i-trzeba-przeżyć-tak-aby-nie-płonąć-ze-wstydu-za-lata-przeżyte-bez
Poklask częściej towarzyszy człowiekowi miernemu. Przyjemność sprawia ludziom darzyć pochwałą miernotę; jeszcze większą odmawiać jej człowiekowi wyższemu. -Montesquieu
poklask-częściej-towarzyszy-człowiekowi-miernemu-przyjemność-sprawia-ludziom-darzyć-pochwałą-miernotę-jeszcze-większą-odmawiać-jej
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych. -Stefan Wyszyński kard
pracuj-rzetelnie-bo-z-owoców-twej-pracy-korzystają-inni-jak-ty-korzystasz-z-pracy-innych