Paznokcie i włosy dane są człowiekowi, by mu dostarczyć stałej a lekkiej pracy.


paznokcie-i-włosy-dane-są-człowiekowi-by-mu-dostarczyć-stałej-a-lekkiej-pracy
koźma prutkowpaznokciewłosydaneczłowiekowibymudostarczyćstałejlekkiejpracypaznokcie ii włosywłosy danedane sąsą człowiekowiby mumu dostarczyćdostarczyć stałejlekkiej pracypaznokcie i włosyi włosy danewłosy dane sądane są człowiekowiby mu dostarczyćmu dostarczyć stałejstałej a lekkieja lekkiej pracypaznokcie i włosy danei włosy dane sąwłosy dane są człowiekowiby mu dostarczyć stałejdostarczyć stałej a lekkiejstałej a lekkiej pracypaznokcie i włosy dane sąi włosy dane są człowiekowimu dostarczyć stałej a lekkiejdostarczyć stałej a lekkiej pracy

Człowiekowi dane są tylko chwile, a więc musi się nauczyć smakować je i chłonąć powoli wszystkimi porami.Kobieta powinna mieć: - trzy rzeczy białe: skórę, zęby i ręce; - trzy czarne: oczy, brwi i rzęsy; - trzy czerwone: wargi, policzki i paznokcie; - trzy długie: ciało, włosy i ręce; - trzy krótkie: zęby, uszy i stopy; - trzy szerokie: klatkę piersiową, czoło i odstępy między brwiami; - trzy wąskie: usta, talię i kostkę; - trzy tłuste: ramiona, uda i łydki; - trzy delikatne: palce, włosy i wargi; - trzy małe: głowę, podbródek i nos.Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu.Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu..., aby można było powiedzieć umierając: całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na świecie - walce o wyzwolenie ludzkości.Poklask częściej towarzyszy człowiekowi miernemu. Przyjemność sprawia ludziom darzyć pochwałą miernotę; jeszcze większą odmawiać jej człowiekowi wyższemu.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.