Pchła: I pchła nie skacze z radości.


pchła-i-pchła-nie-skacze-z-radoś
stanisław jerzy lecpchłapchłanieskaczeradościi pchłapchła nienie skaczeskacze zz radościi pchła niepchła nie skaczenie skacze zskacze z radościi pchła nie skaczepchła nie skacze znie skacze z radościi pchła nie skacze zpchła nie skacze z radości

Pchła: owad, co zszedł na psy.Pchła: Owad co zszedł na psy.Pchła: owad, co zszedł na psy.Łakniesz krwi - bądź pchłą.Z pun­ktu widze­nia Wszechświata człowiek jest ty­le sa­mo wart co pchła.Dokuczliwość małości; Bardziej potrafi nam psuć krew, pchła niźli lew.