Pegaz nie powinien być kuty na wszystkie cztery nogi.


pegaz-nie-powinien-być-kuty-na-wszystkie-cztery-nogi
stanisław jerzy lecpegazniepowinienbyćkutynawszystkieczterynogipegaz nienie powinienpowinien byćbyć kutykuty nana wszystkiewszystkie czterycztery nogipegaz nie powiniennie powinien byćpowinien być kutybyć kuty nakuty na wszystkiena wszystkie czterywszystkie cztery nogipegaz nie powinien byćnie powinien być kutypowinien być kuty nabyć kuty na wszystkiekuty na wszystkie czteryna wszystkie cztery nogipegaz nie powinien być kutynie powinien być kuty napowinien być kuty na wszystkiebyć kuty na wszystkie czterykuty na wszystkie cztery nogi

Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.Obserwujemy się cztery tygodnie, kochamy się cztery miesiące, kłócimy się cztery lata, tolerujemy się czterdzieści lat, a dzieci zaczynają od początku.Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.Artysta, prawdziwy artysta, a nie przeintelektualizowany młynek mielący automatycznie wszystkie możliwe wariacje i perturbacje, nie powinien bać się cierpienia.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Most porozumienia nie powinien być zwodzony.