Pen­sja na kon­cie -  Ciepło słów - gorąc lodów - Miłość się ceni. 01.07.2015r.


pen­sja-na kon­cie- -ciepło-słów- gorąc-lodów-miłość ę-ceni-01072015r
fyrflepen­sjana kon­cie ciepłosłów gorąclodówmiłość sięceni01072015rpen­sja na kon­cie  ciepłociepło słów gorąc lodówlodówmiłość sięmiłość się ceni  ciepło słów gorąc lodówmiłość się ceni

Kon­tro­wer­sja to głośny mo­nolog od­ważne­go na te­maty tabu. Pcha świat do przodu.Kto cały świat ceni, nie ceni nikogo.Kiedy jest nam ciepło na ser­cu, nie ważymy słów.Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki...Dob­ro­duszny cel Kon­cert charytatywny Gołębie serca Krys­ty­na Sz. 22.02.2015r.rzu­ceni na kolana bie­rze­my się na języki lecz to nie miłość ciśnie się nam na usta.