Per­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­ne se­rum prawdy.


per­spek­ty­wa-cza­su-to ­dyne-zna­ne-se­rum-prawdy
inmateper­spek­ty­wacza­suto je­dynezna­nese­rumprawdyper­spek­ty­wa cza­sucza­su to je­dyneto je­dyne zna­nezna­ne se­rumse­rum prawdyper­spek­ty­wa cza­su to je­dynecza­su to je­dyne zna­neto je­dyne zna­ne se­rumzna­ne se­rum prawdyper­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­necza­su to je­dyne zna­ne se­rumto je­dyne zna­ne se­rum prawdyper­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­ne se­rumcza­su to je­dyne zna­ne se­rum prawdy

Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE Nie władza ko­rum­pu­je. Ko­rum­pu­je lęk przed ut­ratą władzy.Człowiek-is­to­ta ze złota Cza­sem wart tyle... Ile ze no­sa gile. *sta­rum sie o bi­leta do Kanady Groźba śmier­ci zmienia per­spek­tywę cza­sową życia ludzkiego.Słowa w zda­nie ułożone cza­sem pędzą jak szalone. Gwałcą myśli, wers ucieka rum­ba, twist, jest dyskoteka.... *** *** *** MP Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół...