Per­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­ne se­rum prawdy.


per­spek­ty­wa-cza­su-to ­dyne-zna­ne-se­rum-prawdy
inmateper­spek­ty­wacza­suto je­dynezna­nese­rumprawdyper­spek­ty­wa cza­sucza­su to je­dyneto je­dyne zna­nezna­ne se­rumse­rum prawdyper­spek­ty­wa cza­su to je­dynecza­su to je­dyne zna­neto je­dyne zna­ne se­rumzna­ne se­rum prawdyper­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­necza­su to je­dyne zna­ne se­rumto je­dyne zna­ne se­rum prawdyper­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­ne se­rumcza­su to je­dyne zna­ne se­rum prawdy

Nie władza ko­rum­pu­je. Ko­rum­pu­je lęk przed ut­ratą władzy. -John Steinbeck
nie-władza-ko­rum­pu­-ko­rum­pu­ lęk-przed-ut­ratą-władzy
Człowiek-is­to­ta ze złota Cza­sem wart tyle... Ile ze no­sa gile. *sta­rum sie o bi­leta do Kanady  -Sierjoża
człowiek-is­to­-ze złota-cza­sem-wart-tyle-ile-ze no­-gile-sta­rum-sie-o bi­leta-do kanady 
Groźba śmier­ci zmienia per­spek­tywę cza­sową życia ludzkiego. -Antoni Kępiński
groźba-śmier­-zmienia-per­spek­tywę-cza­sową-życia-ludzkiego
Słowa w zda­nie ułożone cza­sem pędzą jak szalone. Gwałcą myśli, wers ucieka rum­ba, twist, jest dyskoteka.... *** *** *** MP  -Marek1410
słowa-w zda­nie-ułożone-cza­sem-pędzą-jak szalone-gwałcą-myśli-wers-ucieka-rum­ba-twist-jest dyskoteka-mp 
Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół... -Riot
cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół