Perfidna tortura: łamanie kołem fortuny.


perfidna-tortura-łamanie-kołem-fortuny
zbigniew waydykperfidnatorturałamaniekołemfortunyperfidna torturałamanie kołemkołem fortunyłamanie kołem fortuny

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. -Mary Lou Cook
kreatywność-to-wymyślanie-eksperymentowanie-wzrastanie-ryzykowanie-łamanie-zasad-popełnianie-błędów-i-dobra-zabawa
Prawdziwa arystokracja płynie z ducha, a nie z odziedziczonego po przodkach tytułu czy fortuny. -Halina Rodzińska
prawdziwa-arystokracja-płynie-z-ducha-a-nie-z-odziedziczonego-po-przodkach-tytułu-czy-fortuny
Jeśli czujesz, że możesz być kołem, staraj się o napęd. -Sławomir Wróblewski
jeśli-czujesz-że-możesz-być-kołem-staraj-ę-o-napęd