Pertraktacje - to początek transakcji. Transakcje - to sfinalizowana pertraktacja.


pertraktacje-to-początek-transakcji-transakcje-to-sfinalizowana-pertraktacja
włodzimierz leninpertraktacjetopoczątektransakcjitransakcjesfinalizowanapertraktacjapertraktacjepoczątek transakcjitransakcjesfinalizowana pertraktacja

Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek? -Koźma Prutkow
gdzie-początek-tego-końca-którym-kończy-ę-początek
Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst
oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego
To początek końca. -Anonim
to-początek-końca
No­wy początek jest końcem te­go co było  -samothnick
no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell
przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. -Platon
najważniejszy-w-każdym-działaniu-jest-początek