Pesymista to ktoś, kto postawiony przed wyborem z dwojga złego - wybiera oba.


pesymista-to-ktoś-kto-postawiony-przed-wyborem-z-dwojga-złego-wybiera-oba
oscar wildepesymistatoktośktopostawionyprzedwyboremdwojgazłegowybieraobakto postawionypostawiony przedprzed wyboremwyborem zz dwojgadwojga złegozłegowybierawybiera obapesymista to ktośkto postawiony przedpostawiony przed wyboremprzed wyborem zwyborem z dwojgaz dwojga złegodwojga złegowybiera obakto postawiony przed wyborempostawiony przed wyborem zprzed wyborem z dwojgawyborem z dwojga złegoz dwojga złegokto postawiony przed wyborem zpostawiony przed wyborem z dwojgaprzed wyborem z dwojga złegowyborem z dwojga złego

Pesymista to człowiek, który z dwojga złego wybiera obydwa. -Dorothy Parker
pesymista-to-człowiek-który-z-dwojga-złego-wybiera-obydwa
Pesymista to ktoś, kto buduje lochy na niebie. -Walther Winchell
pesymista-to-ktoś-kto-buduje-lochy-na-niebie
Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało... -MarzycielS
oba­wa-przed-pow­ro­tem-do przeszłoś-a za­razem-oba­wa-stra­ty-te­go-co ę-budowało
Małżeństwo i celibat mają ujemne strony dwojga złego należy wybrać to, które nie jest bez ratunku. -Nicolas de Chamfort
małżeństwo-i-celibat-mają-ujemne-strony-dwojga-złego-należy-wybrać-to-które-nie-jest-bez-ratunku
Pesymista to ktoś, kto ma zle samopoczucie, mimo, że czuje się dobrze - ze strachu, że poczuje się gorzej, gdy poczuje się lepiej. -Henry Ward Beecher
pesymista-to-ktoś-kto-zle-samopoczucie-mimo-że-czuje-ę-dobrze-ze-strachu-że-poczuje-ę-gorzej-gdy-poczuje-ę-lepiej
Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga, w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie. -Stefan Wyszyński kard
im-ktoś-wyżej-jest-postawiony-przez-boga-w-hierarchii-społecznej-tym-więcej-musi-wymagać-od-siebie