Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.


pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
winston churchillpesymistawidzitrudnościkażdejnadarzającejsięokazjioptymistaokazjętrudnościpesymista widziwidzi trudnościtrudności ww każdejkażdej nadarzającejnadarzającej sięsię okazjioptymista widziwidzi okazjęokazję ww każdejkażdej trudnościpesymista widzi trudnościwidzi trudności wtrudności w każdejw każdej nadarzającejkażdej nadarzającej sięnadarzającej się okazjioptymista widzi okazjęwidzi okazję wokazję w każdejw każdej trudnościpesymista widzi trudności wwidzi trudności w każdejtrudności w każdej nadarzającejw każdej nadarzającej siękażdej nadarzającej się okazjioptymista widzi okazję wwidzi okazję w każdejokazję w każdej trudnościpesymista widzi trudności w każdejwidzi trudności w każdej nadarzającejtrudności w każdej nadarzającej sięw każdej nadarzającej się okazjioptymista widzi okazję w każdejwidzi okazję w każdej trudności

Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka.Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­nościW każdej przeszkodzie i trudności do zwalczania tkwi cząstka tajemnicy bogów.Optymista wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone, zakazujące przejścia. Człowiek mądry powinien więc być daltonistą.Optymista to człowiek, który wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone. Człowiek umiarkowany powinien być daltonistą.