Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.


pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
winston churchillpesymistawidzitrudnościkażdejnadarzającejsięokazjioptymistaokazjętrudnościpesymista widziwidzi trudnościtrudności ww każdejkażdej nadarzającejnadarzającej sięsię okazjioptymista widziwidzi okazjęokazję ww każdejkażdej trudnościpesymista widzi trudnościwidzi trudności wtrudności w każdejw każdej nadarzającejkażdej nadarzającej sięnadarzającej się okazjioptymista widzi okazjęwidzi okazję wokazję w każdejw każdej trudnościpesymista widzi trudności wwidzi trudności w każdejtrudności w każdej nadarzającejw każdej nadarzającej siękażdej nadarzającej się okazjioptymista widzi okazję wwidzi okazję w każdejokazję w każdej trudnościpesymista widzi trudności w każdejwidzi trudności w każdej nadarzającejtrudności w każdej nadarzającej sięw każdej nadarzającej się okazjioptymista widzi okazję w każdejwidzi okazję w każdej trudności

Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka. -Winston Churchill
pesymista-widzi-tylko-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-dla-siebie-szansę-w-trudnościach-które-napotyka
Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
W każdej przeszkodzie i trudności do zwalczania tkwi cząstka tajemnicy bogów. -Alfred Musset
w-każdej-przeszkodzie-i-trudnoś-do-zwalczania-tkwi-cząstka-tajemnicy-bogów
Optymista wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone, zakazujące przejścia. Człowiek mądry powinien więc być daltonistą. -Albert Schweitzer
optymista-wszędzie-widzi-zielone-światło-pesymista-czerwone-zakazują-przejścia-człowiek-mądry-powinien-więc-być-daltonistą
Optymista to człowiek, który wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone. Człowiek umiarkowany powinien być daltonistą. -Albert Schweitzer
optymista-to-człowiek-który-wszędzie-widzi-zielone-światło-pesymista-czerwone-człowiek-umiarkowany-powinien-być-daltonistą